Du får god vejledning og alle værktøjer lige for hånden

Alt er med i materialet til U-landskalenderen. Du behøver ikke selv skaffe supplerende baggrundsstof, film eller billedmateriale, selv lave nogen opgaver eller andet.

 J196179 Copy

Danidas undervisningsmateriale til Børnenes U-landskalender er gjort så ”grydeklart”, som vi formår. Ideen er, at du som lærer helst skal have alt, hvad du har brug for lige for hånden – uanset hvordan og hvor langt, du vil lave forløbet med klassen.

 

Lærervejledningen – komplet og overskuelig

Den trykte lærervejledning er i stort format og på 52 sider. Der følger to stk. med i klassesættet. Hvis du ikke bruger trykte bøger, kan du i stedet bestille den som gratis PDF i det 'elektroniske klassesæt'.

Lærervejledningen giver et hurtigt og praktisk overblik, så du er rustet til at tilrettelægge et spændende undervisningsforløb. Den er ”håndbogsagtig” og nem at slå op i, så du kun behøver at læse lige de emner, der er relevante for dig. Den rummer bl.a.:

  • Stor fakta-sektion med baggrundsstof: Introduktion til kulturen, historien, naturen og hverdagslivet i Etiopien samt til de særlige problemstillinger i årets hjælpeprojekt. Den klæder dig på, så du kan svare på alskens elevspørgsmål. Sektionens mange fotos lægger vi også klar til dig i lærernes Billedbank på hjemmesiden, hvis du vil vise nogle af dem til eleverne, mens du fortæller. Du kan evt. få et indtryk ved at se på lærervejledningen fra sidste år her.
  • Forslag til undervisningsforløb – med ideer til, hvordan du kan kombinere opgaver og aktiviteter til netop dit fag og behov. Læs mere på siden om opgaver og forløb.
  • Nemt overblik over opgaverne, aktiviteterne, filmene og hjemmesidens elementer.
  • Nem vejledning til web-værktøjerne til fotohistorier og Børnenes Egen U-landskalender. De er helt selvforklarende for eleverne, men her får du lidt ekstra tips og overblik.
  • Overblik over alle de trinmål og kompetencer, der tilgodeses i hvert fag og klassetrin – og hvilke opgaver, der understøtter dem mest.

Lærer-universet på hjemmesiden rummer alt

 B192716 Copy

Her finder du alle materialer til lærerne. Lærer-universet bliver tilgængeligt for dig, når hele 2020-hjemmesiden om Etiopien åbner ca. 1. oktober, samtidig med at klassesættene sendes ud. Du kan evt. få indtryk af indholdet ved at kigge på lærer-universet fra sidste år her. Det vil rumme:

  • Opgavebanken med alle opgaverne som opgaveark, der er lige til at bruge og lige til at printe ud. På hver fagopgave finder du også de relevante målpar og forslag til læringsmål og tegn på læring.
  • Filmbanken med alle materialets film samlet.
  • Billedbanken har du kun brug for, hvis du selv vil vise billeder for klassen eller hvis du selv vil lave særlige aktiviteter, f.eks. plakater e.l. Den rummer fotos fra lærervejledningen, elevbogen og alle hjemmesidens billedserier, ordnet i tematiske pakker.
  • Baggrundsstof og links til endnu mere viden.

Nyhedsbrevet for lærere

 B190425 Copy

Det er gratis, og du er sikker på ikke at gå glip af nogen af mulighederne fra Børnenes U-landskalender. Det giver dig info om f.eks. særlige arrangementer – og opdatering om nye, relevante materialer. Læs mere her.

 

Forfattermøde og inspiration på CFU

En inspirationsdag om Børnenes U-landskalender for 2020. Det er ikke nødvendigt for at kunne bruge materialet, men du møder forfatterne bag og får ekstra tips. Læs mere her.

 J194439 Copy